Disclaimer

Gebruik van de website bookishgoods.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Bookish Goods garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Bookish Goods wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor of met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Bookish Goods. Het is niet toegestaan informatie kopiĆ«ren, te downloaden of op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bookish Goods.

Wijzigingen

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor of met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Bookish Goods. Het is niet toegestaan informatie kopiĆ«ren, te downloaden of op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bookish Goods.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.